Q75.0 Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych
Czaszka stożkowata, niecałkowity zrost kości czaszki, czaszka wieżowata, czaszka trójkątna
Q75.1 Dyzostoza czaszkowo-twarzowa
Choroba Crouzona
Q75.2 Szerokie rozstawienie oczodołów
Q75.3 Wielkogłowie
Q75.4 Dyzostoza żuchwowo-twarzowa
Zespół: Franceschettiego, Treachera-Collinsa
Q75.5 Dyzostoza oczno-żuchwowa
Q75.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarz
Wrodzony brak kości czaszki, wrodzone zniekształcenie kości czoła, wgłębienie w kości potylicznej spowodowane przez kręg szyjny
Q75.9 Wrodzona wada rozwojowa kości czaszki i twarzy, nieokreślona
Wrodzona wada: kości twarzy BNO, czaszki BNO

Brak produktów leczniczych dla kodu Q75