facebook
Wyszukaj produkt

Aranesp®

Darbepoetin alfa

inj. [roztw.]
500 µg/ml
1 wstrzyk. 1 ml
Iniekcje
Rx-z
CHB
3572,10
(1)
bezpł.
Aranesp®
inj. [roztw.]
60 µg/0,3 ml
1 amp.-strzyk. 0,3 ml z automat. zabezp. igły
Iniekcje
Rx-z
CHB
428,65
(2)
bezpł.
Aranesp®
inj. [roztw.]
500 µg/ml
1 amp.-strzyk. 1 ml z automat. zabezp. igły
Iniekcje
Rx-z
CHB
3572,10
(1)
bezpł.
Aranesp®
inj. [roztw.]
50 µg/0,5 ml
1 amp.-strzyk. 0,5 ml z automat. zabezp. igły
Iniekcje
Rx-z
CHB
357,21
(2)
bezpł.
Aranesp®
inj. [roztw.]
40 µg/0,4 ml
1 amp.-strzyk. 0,4 ml z automat. zabezp. igły
Iniekcje
Rx-z
CHB
285,77
(2)
bezpł.
Aranesp®
inj. [roztw.]
30 µg/ 0,3 ml
1 amp.-strzyk. 0,3 ml z automat. zabezp. igły
Iniekcje
Rx-z
CHB
214,33
(2)
bezpł.
Aranesp®
inj. [roztw.]
20 µg/0,5 ml
1 amp.-strzyk. 0,5 ml z automat. zabezp. igły
Iniekcje
Rx-z
CHB
142,88
(2)
bezpł.
Aranesp®
inj. [roztw.]
10 µg/ml
1 amp.-strzyk. 0,4 ml
Iniekcje
Rx-z
100%
95,85
Nowotwory złośliwe wargi C00
Nowotwór złośliwy nasady języka C01
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka C02
Nowotwór złośliwy dziąsła C03
Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej C04
Nowotwór złośliwy podniebienia C05
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej C06
Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej C07
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych C08
Nowotwory złośliwe migdałka C09
Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) C10
Nowotwór złośliwy części nosowej gradła (nasopharynx) C11
Nowotwór złośliwy schyłku gruszkowatego C12
Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) C13
Nowotwór złośliwy o innym i o bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła C14
Nowotwór złośliwy przełyku C15
Nowotwór złośliwy żołądka C16
Nowotwór złośliwy jelita cienkiego C17
Nowotwór złośliwy jelita grubego C18
Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego C19
Nowotwór złośliwy odbytnicy C20
Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu C21
Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych C22
Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego C23
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych C24
Nowotwór złośliwy trzustki C25
Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych C26
Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego C30
Nowotwór złośliwy zatok przynosowych C31
Nowotwór złośliwy krtani C32
Nowotwór złośliwy tchawicy C33
Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C34
Nowotwór złośliwy grasicy C37
Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej C38
Nowotwór złośliwy innych i niedokładnieokreślonych części ukłdu oddechowego i narządów klatki piersiowej C39
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn C40
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C41
Czerniak złośliwy skóry C43
Inne nowotwory złośliwe skóry C44
Międzybłoniak C45
Mięsak Kaposi'ego C46
Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego C47
Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej C48
Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich C49
Nowotwór złośliwy sutka C50
Nowotwór złośliwy sromu C51
Nowotwór złośliwy pochwy C52
Nowotwór złośliwy szyjki macicy C53
Nowotwór złośliwy trzonu macicy C54
Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy C55
Nowotwór złośliwy jajnika C56
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych C57
Nowotwór złośliwy łożyska C58
Nowotwór złośliwy prącia C60
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C61
Nowotwór złośliwy jądra C62
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych C63
Nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej C64
Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej C65
Nowotwór złośliwy moczowodu C66
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego C67
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych C68
Nowotwór złośliwy oka C69
Nowotwór złośliwy opon C70
Nowotwór złośliwy mózgu C71
Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego C72
Nowotwór złośliwy tarczycy C73
Nowotwór złośliwy nadnerczy C74
Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych C75
Nowotwór złośliwy umiejscowienień innych i niedokładnieokreślonych C76
Wtórne i nieokreślone nowotwory złośliwe węzłów chłonnych C77
Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego C78
Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień C79
Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia C80
Choroba hodgkina C81
Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) C82
Chłoniaki nieziarnicze rozlane C83
Obwodowy i skórny chłoniak z komórek t C84
Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych C85
Złośliwe choroby immunoproliferacyjne C88
Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych C90
Białaczka limfatyczna C91
Białaczka monocytowa C93
Inne białaczki określonego rodzaju C94
Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C95
Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwótrczej i tkanek pokrewnych C96
Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień C97
Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka D00
Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych D01
Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego D02
Czerniak in situ D03
Rak in situ skóry D04
Rak in situ sutka D05
Rak in situ szyjki macicy D06
Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych D07
Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień D09
Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła D10
Nowotwory niezłośliwe dużych gruczołów ślinowych D11
Nowotwór niezłośliwy okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu D12
Nowotwory niezłośliwe innych i niedokładnieokreślonych części układu trawiennego D13
Nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego D14
Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej D15
Nowotwory niezłośliwe kości i chrząstek stawowych D16
Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej D17
Naczyniaki krwionośne i naczyniaki chłonne jakiegokolwiek umiejscowienia D18
Nowotwory niezłośliwe międzybłonka D19
Nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej D20
Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich D21
Znamiona barwnikowe (melanocytowe) D22
Inne niezłośliwe nowotwory skóry D23
Nowotwór niezłośliwy sutka D24
Mięśniak gładkokomórkowy macicy D25
Inne niezłośliwe nowotwory macicy D26
Niezłośliwy nowotwór jajnika D27
Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych D28
Niezłośliwy nowotwór męskich narządów płciowych D29
Niezłośliwy nowotwór narządów moczowych D30
Niezłośliwy nowotwór oka D31
Nowotwór niezłośliwy opon mózgowych D32
Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego D33
Niezłośliwy nowotwór tarczycy D34
Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego D35
Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu D36
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych D37
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej D38
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych D39
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych D40
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze narządów moczowych D41
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon D42
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze centralnego systemu nerwowego D43
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego D44
Czerwienica prawdziwa D45
Zespoły mielodysplastyczne D46
Inny nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu limfatycznego, krwiotwótrczego i tkanek pokrewnych D47
Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień D48
Niedokrwistość z niedoboru żelaza D50
Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 D51
Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego D52
Inne niedokrwistości z niedoborów pokarmowych D53
Niedokrwistość spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi D55
Talasemia D56
Zaburzenia połączone z sierpowatokrwinkowością D57
Inne dziedziczne niedokrwistości hemolityczne D58
Nabyta niedokrwistość hemolityczna D59
Nabyta aplazja czysto czerwonokrwinkowa (erythroblastopenia) D60
Inne niedokrwistości aplastyczne D61
Ostra niedokrwistość pokrwotoczna D62
Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej D63
Niedokrwistość w przebiegu choroby nowotworowej D63.0
Niedokrwistość w przebiegu innych chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej D63.8
Inne niedokrwistości D64
Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (zespół odwłóknienia) D65
Dziedziczny niedobór czynnika viii D66
Dziedziczny niedobór czynnika ix D67
Inne zaburzenia krzepnięcia D68
Plamica i inne skazy krwotoczne D69
Agranulocytoza D70
Zaburzenia czynności granulocytów wielojądrzastych D71
Inne zaburzenia dotyczące krwinek białych D72
Choroby śledziony D73
Methemoglobinemia D74
Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych D75
Niektóre choroby dotyczące układu siateczkowo-śródbłonkowego i chłonnego D76
Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej D77
Niedobory odporności z przewagą defektu odporności humoralnej D80
Mieszane niedobory odpornościowe D81
Niedobór odporności skojarzony z innymi poważnymi wadami D82
Pospolity zmienny niedobór odporności D83
Inne niedobory odporności D84
Sarkoidoza D86
Inne zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych niesklasyfikowanych gdzie indziej D89
Otępienie w chorobie alzheimera F00
Otępienie naczyniowe F01
Otępienie w innych chorobach, klasyfikowanych gdzie indziej F02
Otępienie bliżej nieokreślone F03
Organiczny zespół amnestyczny nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi F04
Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi F05
Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną F06
Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu F07
Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe F09
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu F10
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów F11
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli F12
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspokajających F13
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy F14
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny F15
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów F16
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu F17
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi F18
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych i innych środków psychoaktywnych F19
Schizofrenia F20
Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe) F21
Uporczywe zaburzenie urojeniowe F22
Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne F23
Indukowane zaburzenia urojeniowe F24
Zaburzenia schizoafektywne F25
Inne nieorganiczne zaburzenia psychotropowe F28
Nieokreślona psychoza nieorganiczna F29
Epizod maniakalny F30
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe F31
Epizod depresyjny F32
Zaburzenie depresyjne nawracające F33
Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne) F34
Inne zaburzenia nastroju (afektywne) F38
Zaburzenia nastroju (afektywne) F39
Zaburzenia lękowe w postaci fobii F40
Inne zaburzenia lękowe F41
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw) F42
Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne F43
Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) F44
Zaburzenia występujące pod postacią somatyczna (somatoform disorders) F45
Inne zaburzenia nerwicowe F48
Zaburzenia odżywiania F50
Nieorganiczne zaburzenia snu F51
Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną F52
Zaburzenia psychiczne związane z porodem, niesklasyfikowane gdzie indziej F53
Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach F54
Nadużywanie substancji nie powodujacych uzależnienia F55
Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi F59
Specyficzne zaburzenia osobowości F60
Zaburzenia osobowości mieszane i inne F61
Trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu F62
Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów) F63
Zaburzenia identyfikacji płciowej F64
Zaburzenia preferencji seksualnych F65
Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem orientacją seksualną F66
Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych F68
Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, nieokreślone F69
Upośledzenie umysłowe lekkie F70
Upośledzenie umysłowe umiarkowane F71
Upośledzenie umysłowe znaczne F72
Upośledzenie umysłowe głębokie F73
Inne upośledzenie umysłowe F78
Upośledzenie umysłowe, nieokreślone F79
Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka F80
Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych F81
Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych F82
Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe F83
Całościowe zaburzenia rozwojowe F84
Inne zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego) F88
Zaburzenie rozwoju psychicznego (psychologicznego), nieokreślone F89
Zaburzenie hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej) F90
Zaburzenia zachowania F91
Mieszane zaburzenia zachowania i emocji F92
Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie F93
Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym F94
Tiki F95
Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym F98
Zaburzenia psychiczne, inaczej nieokreślone F99
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych, niesklasyfikowane gdzie indziej G00
Zapalenie opon mózgowych w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej G01
Zapalenie opon mózgowych w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej G02
Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki G03
Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego G04
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G05
Ropień i ziarniniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym G06
Ropień i ziarniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G07
Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym G08
Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego G09
Choroba huntingtona G10
Bezład dziedziczny G11
Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne G12
Zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G13
Zespół Post-Polio G14
Choroba Parkinsona G20
Parkinsonizm wtórny G21
Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G22
Inne choroby zwyrodnieniowe i zwojów podstawy G23
Dystonia G24
Inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych G25
Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G26
Choroba alzheimera G30
Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej G31
Inne zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G32
Stwardnienie rozsiane G35
Inne ostre rozsiane demielinizacje G36
Inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego G37
Padaczka G40
Stan padaczkowy G41
Migrena G43
Inne zespoły bólu głowy G44
Przemijające mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewne G45
Zespoły naczyniowe mózgu w chorobach naczyń mózgowych G46
Zaburzenia snu G47
Przewlekła niewydolność nerek N18
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
cookie icon

Nasza strona używa plików cookies, czyli ciasteczek.
Do czego są one potrzebne mogą dowiedzieć się Państwo tutaj
Korzystając ze strony, wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Ustawienia dotyczące przechowywania ciasteczek można zmienić w swojej przeglądarce.

Oświadczenie

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Pomiń.