facebook
Wyszukaj produkt

Dexamethasone Krka - (IR)

Dexamethasone

tabl.
4 mg
20 szt.
Doustnie
Rx
100%
60,61
(1)
6,33
Dexamethasone Krka - (IR)
tabl.
20 mg
20 szt.
Doustnie
Rx
100%
273,15
(1)
28,44
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach: Pokaż wskazania z ChPL

Dexamethasone Krka - (IR)

Wskazania wg ChPL

Wskazania pozarejestracyjne: Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL; nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL

Dur brzuszny A01.0
Gruźlica układu oddechowego potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie A15
Gruźlicze zapalenie opon mózgowych A17.0
Zapalenie wywołane dwoinką nagminnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (neisseria meningitidis) A39
Posocznica paciorkowcowa A40
Inne posocznice A41
Opryszczkowe pęcherzykowe zapalenie skóry B00.1
Półpaścowa choroba gałki ocznej B02.3
Włośnica (Trichicelloza) B75
Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) C82
Chłoniaki nieziarnicze rozlane C83
Obwodowy i skórny chłoniak z komórek t C84
Ziarniniak grzybiasty C84.0
Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych C85
Białaczka limfatyczna C91
Białaczka szpikowa C92
Białaczka monocytowa C93
Inne białaczki określonego rodzaju C94
Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C95
Niedokrwistość autoimmunohemolityczna wywołana lekami D59.0
Inne niedokrwistości autoimmunohemolityczne D59.1
Nabyta aplazja czysto czerwonokrwinkowa (erythroblastopenia) D60
Niedokrwistość aplastyczna konstytucjonalna D61.0
Małopłytkowość wtórna D69.5
Sarkoidoza płucna D86.0
Tyreotoksykoza z rozlanym wolem E05.0
Zapalenie tarczycy podostre E06.1
Wrodzone zespoły nadnerczowo-płciowe związane z niedoborem enzymów E25.0
Pierwotna niewydolność kory nadnerczy E27.1
Niedoczynność kory nadnerczy polekowa E27.3
Inne i nieokreślone przyczyny niedoczynności kory nadnerczy E27.4
Zapalenie opon mózgowych w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej G01
Stwardnienie rozsiane G35
Zapalenie spojówek H10
Wrzód rogówki H16.0
Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego H20
Zapalenie naczyniówki i siatkówki H30
Zapalenie nerwu wzrokowego H46
Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia serca I01.2
Ostre zapalenie oskrzeli J20
Naczynioruchowe i uczuleniowe zapalenie (błony śluzowej) nosa J30
Obrzęk krtani J38.4
Ciężka ostra dychawica oskrzelowa J46.1
Beryloza (pylica berylowa) (berylliosis) J63.2
Zapalenie płuc wywołane ciałami stałymi i ciekłymi J69
Eozynofilia płucna niesklasyfikowana gdzie indziej J82
Choroba Crohna (odcinkowe zapalenie jelita) K50
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego K51
Zwłóknienie i marskość wątroby K74
Pęcherzyca L10
Atopowe zapalenie skóry L20
Łojotokowe zapalenie skóry L21
Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry L25
Złuszczające zapalenie skóry L26
Łuszczyca (psorisis) L40
Łuszczyca stawowa L40.5
Pokrzywka kontaktowa L50.6
Pęcherzowy rumień wielopostaciowy L51.1
Reakcja fototoksyczna indukowana lekiem L56.0
Reakcja fotoalergiczna wywołana lekiem L56.1
Inne reumatoidalne zapalenie stawów M06
Łuszczycowa artropatia z dominującymi zmianami w stawach międzypaliczkowych dalszych M07.0
Inne łuszczycowe artropatie M07.3
Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów M08.0
Idiopatyczna dna moczanowa M10.0
Choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego M18
Pourazowa obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego M18.2
Inne pourazowe choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego M18.3
Inne choroby zwyrodnieniowe M19
Pourazowa choroba zwyrodnieniowa innych stawów M19.1
Toczeń rumieniowaty układowy M32
Zapalenie skórno-wielomięśniowe M33
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa M45
Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgnistej M65
Inne choroby błony maziowej i ścięgien w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej M68.8
Choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i uciskiem M70
Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego M77.0
Zapalenie nadkłykcia bocznego M77.1
Zespół nerczycowy N04
Nieokreślony zespół zapalenia nerek N05
Zapalenie opłucnej R09.1
Inne reakcje na surowice T80.6
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.
Środek uznany za dopingowy.
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.
Dochodzi do wiązania żelaza przez taninę, co uniemożliwia jego wchłanianie z przewodu pokarmowego. Wynikiem jet interakcji jest brak efektów terapeutycznych.
cookie icon

Nasza strona używa plików cookies, czyli ciasteczek.
Do czego są one potrzebne mogą dowiedzieć się Państwo tutaj
Korzystając ze strony, wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Ustawienia dotyczące przechowywania ciasteczek można zmienić w swojej przeglądarce.

Oświadczenie

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Pomiń.