facebook
Wyszukaj produkt

Methofill

Methotrexate

inj. [roztw.]
50 mg/ml
4 amp.-strzyk. 0,2 ml
Iniekcje
Rx
100%
117,45
(1)
3,20
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
8 amp.-strzyk. 0,3 ml
Iniekcje
Rx
100%
332,40
(1)
5,12
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
8 amp.-strzyk. 0,5 ml
Iniekcje
Rx
100%
545,68
(1)
8,53
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
1 amp.-strzyk. 0,35 ml
Iniekcje
Rx
100%
54,11
(1)
5,35
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
8 amp.-strzyk. 0,15 ml
Iniekcje
Rx
100%
171,91
(1)
3,20
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
8 amp.-strzyk. 0,2 ml
Iniekcje
Rx
100%
225,78
(1)
3,41
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
8 amp.-strzyk. 0,4 ml
Iniekcje
Rx
100%
439,04
(1)
6,83
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
8 amp.-strzyk. 0,6 ml
Iniekcje
Rx
100%
652,32
(1)
10,24
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
4 amp.-strzyk. 0,15 ml
Iniekcje
Rx
100%
89,67
(1)
3,79
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
4 amp.-strzyk. 0,3 ml
Iniekcje
Rx
100%
171,91
(1)
3,20
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
4 amp.-strzyk. 0,4 ml
Iniekcje
Rx
100%
225,78
(1)
3,41
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
4 amp.-strzyk. 0,5 ml
Iniekcje
Rx
100%
279,09
(1)
4,27
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
4 amp.-strzyk. 0,6 ml
Iniekcje
Rx
100%
332,40
(1)
5,12
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
1 amp.-strzyk. 0,15 ml
Iniekcje
Rx
100%
24,49
(1)
5,42
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
1 amp.-strztk. 0,2 ml
Iniekcje
Rx
100%
32,00
(1)
5,51
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
1 amp.-strzyk. 0,25 ml
Iniekcje
Rx
100%
39,38
(1)
5,46
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
1 amp.-strzyk. 0,3 ml
Iniekcje
Rx
100%
46,75
(1)
5,41
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
1 amp.-strzyk. 0,4 ml
Iniekcje
Rx
100%
61,19
(1)
5,00
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
1 amp.-strzyk. 0,45 ml
Iniekcje
Rx
100%
68,27
(1)
4,66
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
Iniekcje
Rx
100%
75,36
(1)
4,33
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
1 amp.-strzyk. 0,6 ml
Iniekcje
Rx
100%
89,53
(1)
3,65
(2)
bezpł.
Methofill
inj. [roztw.]
50 mg/ml
1 amp.-strzyk. 0,55 ml
Iniekcje
Rx
100%
74,35
(1)
3,20
(2)
bezpł.
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach: Pokaż wskazania z ChPL

Methofill

Wskazania wg ChPL

Wskazania pozarejestracyjne: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL
2) Pacjenci 75+
Przysługuje uprawnionym pacjentom we wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją. Jeżeli lek jest refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, to jest w nich wszystkich bezpłatny dla pacjenta. Jeżeli natomiast lek jest refundowany w określonych wskazaniach, to jest bezpłatny dla seniorów tylko i wyłącznie w tych właśnie wskazaniach.

Nowotwory złośliwe wargi C00
Nowotwór złośliwy nasady języka C01
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka C02
Nowotwór złośliwy dziąsła C03
Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej C04
Nowotwór złośliwy podniebienia C05
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej C06
Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej C07
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych C08
Nowotwory złośliwe migdałka C09
Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (Oropharynx) C10
Nowotwór złośliwy części nosowej gradła (Nasopharynx) C11
Nowotwór złośliwy schyłku gruszkowatego C12
Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) C13
Nowotwór złośliwy o innym i o bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła C14
Nowotwór złośliwy przełyku C15
Nowotwór złośliwy żołądka C16
Nowotwór złośliwy jelita cienkiego C17
Nowotwór złośliwy jelita grubego C18
Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego C19
Nowotwór złośliwy odbytnicy C20
Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu C21
Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrz-wątrobowych C22
Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego C23
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych C24
Nowotwór złośliwy trzustki C25
Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych C26
Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego C30
Nowotwór złośliwy zatok przynosowych C31
Nowotwór złośliwy krtani C32
Nowotwór złośliwy tchawicy C33
Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C34
Nowotwór złośliwy grasicy C37
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C41
Kości i chrząstki stawowe, nieokreślone C41.9
Inne nowotwory złośliwe skóry C44
Skóra owłosiona głowy i szyi C44.4
Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego C47
Nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi C47.0
Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej C48
Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich C49
Tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi C49.0
Nowotwór złośliwy sutka C50
Nowotwór złośliwy sromu C51
Nowotwór złośliwy pochwy C52
Nowotwór złośliwy szyjki macicy C53
Nowotwór złośliwy trzonu macicy C54
Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy C55
Nowotwór złośliwy jajnika C56
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych C57
Nowotwór złośliwy łożyska C58
Nowotwór złośliwy prącia C60
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C61
Nowotwór złośliwy jądra C62
Jądro, nieokreślone C62.9
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych C63
Nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej C64
Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej C65
Nowotwór złośliwy moczowodu C66
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego C67
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych C68
Nowotwór złośliwy oka C69
Nowotwór złośliwy opon C70
Nowotwór złośliwy mózgu C71
Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego C72
Nowotwór złośliwy tarczycy C73
Nowotwór złośliwy nadnerczy C74
Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych C75
Nowotwór złośliwy umiejscowienień innych i niedokładnieokreślonych C76
Wtórne i nieokreślone nowotwory złośliwe węzłów chłonnych C77
Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego C78
Wtórny nowotwór złośliwy płuc C78.0
Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień C79
Wtórny nowotwór złośliwy jajnika C79.6
Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia C80
Choroba Hodgkina C81
Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) C82
Chłoniaki nieziarnicze rozlane C83
Ostra białaczka limfoblastyczna C91.0
Podostra białaczka limfocytowa C91.2
Ostra białaczka szpikowa C92.0
Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C96
Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień C97
Rak in situ sutka D05
Rak in situ szyjki macicy D06
Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych D07
Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień D09
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Jednym z niepożądanych działań leku jakie mogą wystąpić jest nadwrażliwość na światło.
Badania przeprowadzone na zwierzętach lub u ludzi wykazały nieprawidłowości płodu w wyniku stosowania danego leku bądź istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód ludzki i ryzyko zdecydowanie przewyższa potencjalne korzyści z jego zastosowania.
Badania przeprowadzone na zwierzętach lub u ludzi wykazały nieprawidłowości płodu w wyniku stosowania danego leku bądź istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód ludzki i ryzyko zdecydowanie przewyższa potencjalne korzyści z jego zastosowania.
Badania przeprowadzone na zwierzętach lub u ludzi wykazały nieprawidłowości płodu w wyniku stosowania danego leku bądź istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód ludzki i ryzyko zdecydowanie przewyższa potencjalne korzyści z jego zastosowania.
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną bardzo silnie działającą.
Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.
cookie icon

Nasza strona używa plików cookies, czyli ciasteczek.
Do czego są one potrzebne mogą dowiedzieć się Państwo tutaj
Korzystając ze strony, wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Ustawienia dotyczące przechowywania ciasteczek można zmienić w swojej przeglądarce.

Oświadczenie

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Pomiń.