facebook
Wyszukaj produkt
Znaleziono wyników: 69
Strona 1 z 2
Teva B.V. | Computerweg 10 Utrecht
tabl. mus. 600 mg 10 szt. (Doustnie)
OTC
100%
11,00 zł
kaps. twarde 125 mg+ 80 mg 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg) (Doustnie)
Rx
100%
68,04 zł
B (1)
bezpł.
R (2)
3,20 zł
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Aprepitant Teva

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.0.12.
2) Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m2 – profilaktyka

Wskazania pozarejestracyjne: Wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
tabl. powl. 500 mg 3 szt. (Doustnie)
Rx
100%
10,00 zł
tabl. 20 mg 10 szt. (Doustnie)
Rx
100%
10,00 zł
tabl. 20 mg 30 szt. (Doustnie)
Rx
100%
30,00 zł
tabl. 10 mg 30 szt. (Doustnie)
Rx
100%
11,38 zł
R (1)
3,20 zł
S (2)
bezpł.
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Pokaż wskazania z ChPL

Bisoratio 10

Wskazania wg ChPL

Wskazania pozarejestracyjne: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 rż.
2) Pacjenci 75+
tabl. 5 mg 30 szt. (Doustnie)
Rx
100%
6,79 zł
R (1)
4,05 zł
S (2)
bezpł.
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Pokaż wskazania z ChPL

Bisoratio 5

Wskazania wg ChPL

Wskazania pozarejestracyjne: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 rż.
2) Pacjenci 75+
inf. [konc.+ rozp. do przyg. roztw.] 20 mg/0,5 ml 1 fiol. 0,5 ml (+ rozp.) (Iniekcje)
Rx-z
100%
X
inf. [konc.+ rozp. do przyg. roztw.] 80 mg/2 ml 1 fiol. 2 ml (+ 1 fiol. rozp. 6 ml) (Iniekcje)
Rx-z
100%
X
prosz. do inhal. 160/4,5 µg/dawkę 1 inhal. (120 dawek) (Wziewnie)
Rx
100%
126,89 zł
R (1)
25,91 zł
S (2)
bezpł.
C (3)
bezpł.
prosz. do inhal. 320/9 µg/dawkę 1 inhal. (60 dawek) (Wziewnie)
Rx
100%
111,80 zł
R (1)
11,84 zł
S (2)
bezpł.
C (3)
bezpł.
kaps. twarde 20 mg 28 szt. (Doustnie)
Rx
100%
15,86 zł
50% (1)
9,23 zł
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Pokaż wskazania z ChPL

Gasec® 20 Gastrocaps®

Wskazania wg ChPL

Wskazania pozarejestracyjne: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż.
kaps. twarde 20 mg 56 szt. (Doustnie)
Rx
100%
30,30 zł
50% (1)
17,04 zł
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Pokaż wskazania z ChPL

Gasec® 20 Gastrocaps®

Wskazania wg ChPL

Wskazania pozarejestracyjne: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż.
tabl. powl. 50 mg 14 szt. (Doustnie)
Rx
100%
12,08 zł
R (1)
3,20 zł
1) Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej
Pokaż wskazania z ChPL

Lacosamide Teva

Wskazania wg ChPL

Wskazania pozarejestracyjne: Terapia dodana u chorych poniżej 16 rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
tabl. powl. 100 mg 56 szt. (Doustnie)
Rx
100%
82,94 zł
R (1)
3,20 zł
1) Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej
Pokaż wskazania z ChPL

Lacosamide Teva

Wskazania wg ChPL

Wskazania pozarejestracyjne: Terapia dodana u chorych poniżej 16 rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
tabl. powl. 150 mg 56 szt. (Doustnie)
Rx
100%
120,81 zł
R (1)
3,20 zł
1) Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej
Pokaż wskazania z ChPL

Lacosamide Teva

Wskazania wg ChPL

Wskazania pozarejestracyjne: Terapia dodana u chorych poniżej 16 rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
tabl. powl. 200 mg 56 szt. (Doustnie)
Rx
100%
158,24 zł
R (1)
3,98 zł
1) Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej
Pokaż wskazania z ChPL

Lacosamide Teva

Wskazania wg ChPL

Wskazania pozarejestracyjne: Terapia dodana u chorych poniżej 16 rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
kaps. twarde 15 mg 21 szt. (blister) (Doustnie)
Rx-z
100%
3072,01 zł
B (1)
bezpł.
kaps. twarde 25 mg 21 szt. (blister) (Doustnie)
Rx-z
100%
5120,01 zł
B (1)
bezpł.
tabl. 500 mg 10 szt. (Doustnie)
OTC
100%
6,90 zł
tabl. 500 mg 20 szt. (Doustnie)
OTC
100%
12,70 zł
inf. [prosz. do przyg. roztw.] 50 mg 1 fiol. (Iniekcje)
Rx-z
100%
1700,00 zł
inf. [prosz. do przyg. roztw.] 100 mg 1 fiol. (Iniekcje)
Rx-z
100%
2000,00 zł
tabl. do rozgr. i żucia 4 mg 28 szt. (Doustnie)
Rx
100%
11,50 zł
tabl. do rozgr. i żucia 5 mg 28 szt. (Doustnie)
Rx
100%
13,00 zł
plaster leczniczy 140 mg 2 szt. (Na skórę)
OTC
100%
19,80 zł
plaster leczniczy 140 mg 5 szt. (Na skórę)
OTC
100%
34,87 zł
tabl. powl. 50 mg 20 szt. (Doustnie)
Rx
100%
13,13 zł
inj. [roztw.] (37,5 mg+ 10 mg)/ml 5 amp. 2 ml (Iniekcje)
Rx
100%
12,05 zł
50% (1)
7,90 zł
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Pokaż wskazania z ChPL

Olfen® 75

Wskazania wg ChPL
żel 10 mg/g 1 tuba 50 g (Na skórę)
OTC
100%
14,59 zł
żel 10 mg/g 1 tuba 100 g (Na skórę)
OTC
100%
17,97 zł
żel 20 mg/g 1 op. 100 g (Na skórę)
OTC
100%
33,00 zł
żel 20 mg/g 1 op. 150 g (Na skórę)
OTC
100%
44,00 zł
żel 20 mg/g 1 op. 50 g (Na skórę)
OTC
100%
21,00 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu 100 mg 20 szt. (Doustnie)
Rx
100%
16,69 zł
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 75 mg 10 szt. (Doustnie)
Rx
100%
9,98 zł
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 75 mg 30 szt. (Doustnie)
Rx
100%
14,89 zł
50% (1)
9,46 zł
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Pokaż wskazania z ChPL

Olfen® SR 75

Wskazania wg ChPL
inj. [roztw.] 450 j.m./0,75 ml 1 wkł. (+10 igieł) (Iniekcje)
Rx-z
100%
X
tabl. powl. 5 mg 30 szt. (Doustnie)
Rx
100%
15,00 zł
tabl. powl. 10 mg 30 szt. (Doustnie)
Rx
100%
27,00 zł
tabl. powl. 2 mg 30 szt. (Doustnie)
Rx
100%
18,14 zł
tabl. powl. 4 mg 30 szt. (Doustnie)
Rx
100%
27,20 zł
zaw. doust. 40 mg/ml 1 but. 105 ml (Doustnie)
Rx-z
100%
679,27 zł
B (1)
bezpł.
R (2)
3,20 zł
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Posaconazole Teva

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.0.14.a. C.0.14.b. C.0.14.c.
2) Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych

Wskazania pozarejestracyjne: Zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18 rż. przygotowywanych do przeszczepieniach komórek krwiotwórczych; stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18 rż. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego; przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych; ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 rż. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii; chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 rż. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 rż. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii
Strona:
z
2
cookie icon

Nasza strona używa plików cookies, czyli ciasteczek.
Do czego są one potrzebne mogą dowiedzieć się Państwo tutaj
Korzystając ze strony, wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Ustawienia dotyczące przechowywania ciasteczek można zmienić w swojej przeglądarce.

Oświadczenie

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Pomiń.