facebook

Oświadczenie

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie.
Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków,
kliknij przycisk Anuluj.

NO-SPA® AMPUŁKI
 
inj. dom./doż./podsk. [roztw.] Iniekcje 40 mg/2 ml 5 amp. 2 mlRx 100% 6,49

Wskazania: Stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera. Stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz. Jako leczenie wspomagające może zostać użyta bezpiecznie i z pożądanym efektem: w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki. W schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu, zapaleniu przydatków, silnych bólach porodowych, tężcowym skurczu mięśnia macicy, zagrażającym poronieniu. Proponowane jest włączenie drotaweryny do schematu postępowania w okresie łożyskowym porodu w celu ułatwienia wykonania zabiegu Credego i zapobieżenia uwięźnięciu łożyska. W bólach głowy pochodzenia naczyniowego.Dawkowanie: Dorośli: Iniekcje: dawka dobowa wynosi 40-240 mg, stosuje się w 1-3 dawkach podzielonych, podskórnie lub domięśniowo. W przypadku ostrego ataku kamicy żółciowej lub nerkowej stosuje się 40-80 mg chlorowodorku drotaweryny powoli (ok. 30 sek.) dożylnie. W innych spastycznych bólach brzucha stosuje się 40-80 mg chlorowodorku drotaweryny domięśniowo lub podskórnie. Jeżeli zachodzi konieczność dawkę leku można powtórzyć maks. do 3 razy na dobę. W stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka zalecana dawka wynosi 80 mg drotaweryny domięśniowo. Przeciwwskazania: Ciężka niewydolność wątroby, nerek, niewydolność krążenia. Blok przedsionkowo-komorowy II-III°.Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Wstrzyknięcia dożylne leku należy wykonywać, gdy pacjent jest w pozycji leżącej. W przypadku nadwrażliwości na pirosiarczyn sodu nie należy stosować leku parenteralnie.Interakcje: Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym podawaniu z lewodopą ze względu na zmniejszenie jej działania przeciwparkinsonowego oraz nasilenie drżeń i sztywności.Działania niepożądane: Działania uboczne były obserwowane jedynie u 3% pacjentów. Zwykle były to: bóle i zawroty głowy, kołatanie serca, nudności. W niektórych przypadkach obserwowano obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza w następstwie podania dożylnego.Działanie: Silne działanie spazmolityczne drotaweryny jest wynikiem jej znacznego hamującego działania na enzym fosfodiesterazę. Enzym fosfodiesteraza jest odpowiedzialny za hydrolizę cAMP do AMP. Zatem zahamowanie fosfodiesterazy powoduje wzrost stężenia cAMP, który prowadzi do następującej kaskady zjawisk. Wysokie stężenie cAMP aktywuje zależną od cAMP kinazę fosforylującą lekkie łańcuchy miozyny (MLCK). Fosforylacja MLCK powoduje obniżenie jej powinowactwa do kompleksu Ca-kalmodulina i w ten sposób nieczynna postać MLCK utrzymuje mięsień w stanie rozkurczu. cAMP wpływa również na stężenie jonu Ca++ w cytosolu przez stymulowanie transportu jonów Ca++ do przestrzeni zewnątrzkomórkowej i reticulum sarkoplazmatycznego. To stężenie jonu Ca++ obniżające działanie drotaweryny poprzez cAMP tłumaczy antagonistyczne działanie drotaweryny w stosunku do Ca++.Skład: 1 amp. (2 ml) zawiera 40 mg chlorowodorku drotaweryny.
Interakcje    Szukaj w środku nazwy
 
Interakcje  Szukaj w środku nazwy
 
Interakcje  Szukaj w środku nazwy
Wyszukaj preparat i dodaj go do listy preparatów do sprawdzenia...
Wyszukaj preparat i dodaj go do listy preparatów do sprawdzenia...

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
Tel.: 22 280-00-00
Fax: 22 280-00-01
WWW: http://www.sanofi-aventis.com.pl
Świadectwa rejestracji
R/0307 wydane przez Ministerstwo Zdrowia

ICD10

ATC

Ostrzeżenia specjalne

4

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Wykaz B

Reklama: