facebook

Oświadczenie

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie.
Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków,
kliknij przycisk Anuluj.

NO-SPA® AMPUŁKI
 
inj. dom./doż./podsk. [roztw.]Iniekcje40 mg/2 ml5 amp. 2 mlRx100%6,49

Wskazania: Stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego. Stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz. Wspomagająco: w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach spastycznych i wzdęciach jelit. W stanach skurczowych w obrębie dróg rodnych: w bolesnym miesiączkowaniu.Dawkowanie: Dawka dobowa wynosi 40-240 mg i należy ją podawać w 1-3 dawkach podzielonych, podskórnie lub domięśniowo. W przypadku ostrego napadu kamicy żółciowej lub nerkowej stosuje się 40-80 mg drotaweryny powoli (ok. 30 sek.) dożylnie. W innych spastycznych bólach brzucha stosuje się 40-80 mg drotaweryny domięśniowo lub podskórnie. W razie konieczności dawkę produktu można powtórzyć maks. do 3x/dobę.Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na drotawerynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (zwłaszcza nadwrażliwość na pirosiarczyn). Ciężka niewydolność nerek i wątroby. Ciężka niewydolność serca (zespół małego rzutu). Dzieci.Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Wstrzyknięcia dożylne leku należy wykonywać, gdy pacjent jest w pozycji leżącej. W przypadku nadwrażliwości na pirosiarczyn sodu nie należy stosować leku parenteralnie. Należy poinformować pacjentów, że po podaniu parenteralnym leku, zwłaszcza dożylnym, powinni unikać wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługa maszyn.Interakcje: Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym podawaniu z lewodopą ze względu na zmniejszenie jej działania przeciwparkinsonowego oraz nasilenie drżeń i sztywności.Ciąża i laktacja: Ze względu na brak wystarczających badań, preparat można stosować u pacjentek w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść jego zastosowania przewyższa czynniki ryzyka. Substancja czynna przechodzi przez łożysko. W badaniu klinicznym stwierdzono zwiększone ryzyko krwotoku poporodowego u pacjentek otrzymujących drotawerynę w trakcie porodu. Dlatego nie należy stosować drotaweryny w okresie porodu. Nie wiadomo czy drotaweryna przenika do mleka kobiecego. Stosownie drotaweryny w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.Działania niepożądane: Zaburzenie układu immunologicznego: (rzadko) reakcje alergiczne, zwłaszcza u pacjentów nadwrażliwych na pirosiarczyn. Zaburzenia układu nerwowego: (rzadko) bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność. Zaburzenia serca: (rzadko) kołatanie serca. Zaburzenia naczyniowe: (rzadko) niedociśnienie tętnicze. Zaburzenia żołądka i jelit: (rzadko) nudności i zaparcia.Działanie: Silne działanie spazmolityczne drotaweryny jest wynikiem jej znacznego hamującego działania na enzym fosfodiesterazę. Enzym fosfodiesteraza jest odpowiedzialny za hydrolizę cAMP do AMP. Zatem zahamowanie fosfodiesterazy powoduje wzrost stężenia cAMP, który prowadzi do następującej kaskady zjawisk. Wysokie stężenie cAMP aktywuje zależną od cAMP kinazę fosforylującą lekkie łańcuchy miozyny (MLCK). Fosforylacja MLCK powoduje obniżenie jej powinowactwa do kompleksu Ca-kalmodulina i w ten sposób nieczynna postać MLCK utrzymuje mięsień w stanie rozkurczu. cAMP wpływa również na stężenie jonu Ca++ w cytosolu przez stymulowanie transportu jonów Ca++ do przestrzeni zewnątrzkomórkowej i reticulum sarkoplazmatycznego. To stężenie jonu Ca++ obniżające działanie drotaweryny poprzez cAMP tłumaczy antagonistyczne działanie drotaweryny w stosunku do Ca++.Skład: 1 amp. (2 ml) zawiera 40 mg chlorowodorku drotaweryny.
Interakcje    Szukaj w środku nazwy
 
Interakcje  Szukaj w środku nazwy
 
Interakcje  Szukaj w środku nazwy
Wyszukaj preparat i dodaj go do listy preparatów do sprawdzenia...
Wyszukaj preparat i dodaj go do listy preparatów do sprawdzenia...

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
Tel.: 22 280-00-00
Fax: 22 280-00-01
WWW: http://www.sanofi-aventis.com.pl
Świadectwa rejestracji
R/0307 wydane przez Ministerstwo Zdrowia

ICD10

ATC

Ostrzeżenia specjalne

5

Laktacja
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Wykaz B

Reklama: