facebook
Wyszukaj produkt
Znaleziono wyników: 346
Strona 1 z 7
Choroba przewlekła: Chemioterapia
inf. doż. [roztw.] 1 mg/ml 1 fiol. 10 ml (Iniekcje)
Lz
100%
518,01 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Biodribin®

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.12.
inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml 1 fiol. 20 ml (Iniekcje)
Rx
100%
15,30 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

5-Fluorouracil-Ebewe

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.26.
inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml 1 fiol. 100 ml (Iniekcje)
Rx
100%
75,98 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

5-Fluorouracil-Ebewe

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.26.
inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml 1 fiol. 4 ml (Iniekcje)
Rx-z
100%
498,96 zł
B (1)
bezpł.
inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml 1 fiol. 16 ml (Iniekcje)
Rx-z
100%
1995,84 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Abevmy

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.82.a. C.82.b. C.82.c. C.82.d.
inj./inf. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml 1 amp.-strzyk. (Iniekcje)
Rx-z
100%
60,10 zł
R (1)
37,33 zł
B (2)
bezpł.
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Pokaż wskazania z ChPL

Accofil

Wskazania wg ChPL

Wskazania pozarejestracyjne: Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL
2) Chemioterapia

Załącznik: C.0.06.
inj./inf. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml 5 amp.-strzyk. (Iniekcje)
Rx-z
100%
300,51 zł
R (1)
8,37 zł
B (2)
bezpł.
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Pokaż wskazania z ChPL

Accofil

Wskazania wg ChPL

Wskazania pozarejestracyjne: Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL
2) Chemioterapia

Załącznik: C.0.06.
inj./inf. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml 1 amp.-strzyk. (Iniekcje)
Rx-z
100%
96,16 zł
R (1)
60,93 zł
B (2)
bezpł.
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Pokaż wskazania z ChPL

Accofil

Wskazania wg ChPL

Wskazania pozarejestracyjne: Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL
2) Chemioterapia

Załącznik: C.0.06.
inj./inf. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml 5 amp.-strzyk. (Iniekcje)
Rx-z
100%
480,82 zł
R (1)
14,37 zł
B (2)
bezpł.
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Pokaż wskazania z ChPL

Accofil

Wskazania wg ChPL

Wskazania pozarejestracyjne: Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL
2) Chemioterapia

Załącznik: C.0.06.
inj. doż. [roztw.] 2 mg/ml 1 fiol. 25 ml (Iniekcje)
Lz
100%
38,56 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Adriblastina® PFS

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.20.
inj. doż. [roztw.] 2 mg/ml 1 fiol. 5 ml (Iniekcje)
Lz
100%
11,48 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Adriblastina® PFS

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.20.
kaps. twarde 300 mg+ 0,5 mg 1 szt. (Doustnie)
Rx
100%
290,30 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Akynzeo

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.0.16./C.0.16.b.
inj. [roztw.] 20 mg/ml 1 fiol. 5 ml (Iniekcje)
Lz
100%
8,84 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Alexan®

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.14.
inf. [roztw.] 50 mg/ml 1 fiol. 10 ml (Iniekcje)
Lz
100%
44,23 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Alexan®

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.14.
inf. [roztw.] 50 mg/ml 1 fiol. 20 ml (Iniekcje)
Lz
100%
88,45 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Alexan®

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.14.
inj. [roztw.] 50 mg/ml 1 fiol. 40 ml (Iniekcje)
Lz
100%
176,90 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Alexan®

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.14.
tabl. powl. 2 mg 25 szt. (Doustnie)
Rx
100%
113,40 zł
B (1)
bezpł.
1) Nowotwory złośliwe
Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Alkeran®

Wskazania wg ChPL
inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml 1 fiol. 4 ml (Iniekcje)
Rx-z
100%
521,64 zł
B (1)
bezpł.
inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml 1 fiol. 16 ml (Iniekcje)
Rx-z
100%
2086,56 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Alymsys

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.82.a. C.82.b. C.82.c. C.82.d.
kaps. twarde 0,5 mg 100 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
430,92 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Anagrelid Aurovitas

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.72.
kaps. twarde 0,5 mg 100 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
567,00 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Anagrelide Accord

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.72.
kaps. twarde 1 mg 100 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
1134,00 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Anagrelide Accord

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.72.
kaps. twarde 0,5 mg 100 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
374,22 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Anagrelide Bluefish

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.72.
kaps. twarde 0,5 mg 100 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
430,92 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Anagrelide Glenmark

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.72.
kaps. twarde 0,5 mg 100 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
453,60 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Anagrelide Ranbaxy

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.72.
kaps. twarde 0,5 mg 100 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
509,17 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Anagrelide Stada

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.72.
kaps. twarde 0,5 mg 100 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
578,34 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Anagrelide Vipharm

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.72.
kaps. twarde 1 mg 100 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
1156,68 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Anagrelide Vipharm

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.72.
kaps. twarde 125 mg+ 80 mg 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg) (Doustnie)
Rx
100%
88,45 zł
B (1)
bezpł.
R (2)
3,20 zł
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Aprepitant Accord

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.0.12.
2) Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m2 – profilaktyka

Wskazania pozarejestracyjne: Wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
kaps. twarde 125 mg+ 80 mg 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg) (Doustnie)
Rx
100%
85,62 zł
B (1)
bezpł.
R (2)
20,78 zł
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Aprepitant Mylan

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.0.12.
2) Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m2 – profilaktyka

Wskazania pozarejestracyjne: Wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
kaps. twarde 125 mg+ 80 mg 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg) (Doustnie)
Rx
100%
96,39 zł
B (1)
bezpł.
R (2)
31,55 zł
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Aprepitant Sandoz

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.0.12.
2) Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m2 – profilaktyka

Wskazania pozarejestracyjne: Wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
kaps. twarde 125 mg + 80 mg 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg) (Doustnie)
Rx
100%
62,37 zł
B (1)
bezpł.
R (2)
3,20 zł
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Aprepitant Stada

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.0.12.
2) Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m2 – profilaktyka

Wskazania pozarejestracyjne: Wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
inj. [roztw.] 500 µg/ml 1 amp.-strzyk. 0,1 ml (Iniekcje)
Rx-z
100%
2909,73 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Aranesp®

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.0.03.
inj. [roztw.] 500 µg/ml 1 wstrzyk. 1 ml (Iniekcje)
Rx-z
100%
2909,73 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Aranesp®

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.0.03.
inf./inj. [konc. do przyg. roztw.] 1 mg/ml 10 fiol. (Iniekcje)
Rx-z
100%
7597,80 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Arsenic trioxide Accord

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.65.a. C.65.b. C.65.c.
tabl. 8 mg 10 szt. (Doustnie)
Rx
100%
36,17 zł
B (1)
bezpł.
R (2)
22,59 zł
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Atossa®

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.0.09.
2) Nowotwory złośliwe
inf. [roztw.] 5 mg/ml 1 fiol. 50 ml (Iniekcje)
Rx-z
100%
1134,00 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Atriance

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.73.
inf. [konc. do przyg. roztw.] 100 mg/4 ml 1 fiol. 4 ml (Iniekcje)
Rx-z
100%
1230,39 zł
B (1)
bezpł.
inf. [konc. do przyg. roztw.] 400 mg/16 ml 1 fiol. 16 ml (Iniekcje)
Rx-z
100%
4921,56 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Avastin®

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.82.a. C.82.b. C.82.c. C.82.d.
inj. [prosz. do przyg. zaw.] 25 mg/ml 1 fiol. 100 mg (Iniekcje)
Rx-z
100%
564,73 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Azacitidine Accord

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.69.a. 69.b.
inj. [prosz. do przyg. zaw.] 25 mg/ml 1 fiol. 100 mg (Iniekcje)
Rx-z
100%
564,73 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Azacitidine Mylan

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.69.a. 69.b.
inj. [prosz. do przyg. zaw.] 25 mg/ml 1 fiol. 100 mg (Iniekcje)
Rx-z
100%
544,32 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Azacitidine Pharmascience

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.69.a. 69.b.
inj. [prosz. do przyg. zaw.] 25 mg/ml 1 fiol. 150 mg (Iniekcje)
Rx-z
100%
816,48 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Azacitidine Pharmascience

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.69.a. 69.b.
inj. [prosz. do przyg. zaw.] 100 mg 1 fiol. (Iniekcje)
Rx-z
100%
542,05 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Azacitidine Sandoz

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.69.a. 69.b.
inj. [prosz. do sporz. zaw.] 25 mg/ml 1 fiol. 100 mg (Doustnie)
Rx-z
100%
430,92 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Azacitidine STADA

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.69.a. 69.b.
inf. [prosz. do przyg. konc.] 2,5 mg/ml 5 fiol. 25 mg (Iniekcje)
Rx
100%
411,08 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Bendamustine Accord

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.67.
inf. [prosz. do przyg. konc.] 2,5 mg/ml 5 fiol. 100 mg (Iniekcje)
Rx
100%
1644,30 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Bendamustine Accord

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.67.
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.] 2,5 mg/ml 5 fiol. 25 mg (Iniekcje)
Rx
100%
652,05 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Bendamustine Glenmark

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.67.
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.] 2,5 mg/ml 5 fiol. 100 mg (Iniekcje)
Rx
100%
2608,20 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Bendamustine Glenmark

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.67.
inf. [prosz. do przyg. konc.] 2,5 mg/ml 5 fiol. 100 mg (Iniekcje)
Rx
100%
879,98 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Bendamustine Zentiva

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.67.
Strona:
z
7
cookie icon

Nasza strona używa plików cookies, czyli ciasteczek.
Do czego są one potrzebne mogą dowiedzieć się Państwo tutaj
Korzystając ze strony, wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Ustawienia dotyczące przechowywania ciasteczek można zmienić w swojej przeglądarce.

Oświadczenie

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Pomiń.