facebook
Wyszukaj produkt
Znaleziono wyników: 780
Strona 1 z 16
inf. [prosz. do przyg. roztw.] 1 g 1 fiol. (Iniekcje)
Lz
100%
58,26 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Endoxan

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.13.
inj. [prosz. do przyg. roztw.] 200 mg 1 fiol. (Iniekcje)
Lz
100%
15,45 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Endoxan

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.13.
inj. [prosz. do przyg. roztw.] 200 mg 10 fiol. (Iniekcje)
Lz
100%
-
tabl. draż. 50 mg 50 szt. (Doustnie)
Rx
100%
76,87 zł
R (1)
3,20 zł
B (2)
bezpł.
S (3)
bezpł.
DZ (4)
bezpł.
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Pokaż wskazania z ChPL

Endoxan

Wskazania wg ChPL

Wskazania pozarejestracyjne: Choroby autoimmunizacyjne; amyloidoza; zespół hemofagocytowy; zespół POEMS; małopłytkowość oporna na leczenie kortykosteroidami; anemia hemolityczna oporna na leczenie kortykosteroidami; sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL - z wyjątkiem idiopatycznego włóknienia płuc
2) Nowotwory złośliwe
Chemioterapia

3) Pacjenci 65+

4) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia
tabl. powl. 2 mg 25 szt. (Doustnie)
Rx
100%
81,28 zł
B (1)
bezpł.
S (2)
bezpł.
DZ (3)
bezpł.
tabl. powl. 2 mg 25 szt. (Doustnie)
Rx
100%
114,48 zł
B (1)
bezpł.
S (2)
bezpł.
DZ (3)
bezpł.
1) Chemioterapia
Nowotwory złośliwe
Pokaż wskazania z ChPL

Alkeran®

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.39.
2) Pacjenci 65+

3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia
inj. [prosz. do przyg. roztw.] 1 g 1 fiol. (Iniekcje)
Lz
100%
127,65 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Holoxan

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.31.
inj. [prosz. do przyg. roztw.] 2 g 1 fiol. (Iniekcje)
Lz
100%
230,68 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Holoxan

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.31.
inf. [prosz. do przyg. konc.] 2,5 mg/ml 5 fiol. 100 mg (Iniekcje)
Rx
100%
1659,96 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Bendamustine Accord

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.67.
inf. [prosz. do przyg. konc.] 2,5 mg/ml 5 fiol. 25 mg (Iniekcje)
Rx
100%
414,99 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Bendamustine Accord

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.67.
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.] 2,5 mg/ml 5 fiol. 100 mg (Iniekcje)
Rx
100%
2375,46 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Bendamustine Glenmark

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.67.
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.] 2,5 mg/ml 5 fiol. 25 mg (Iniekcje)
Rx
100%
593,87 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Bendamustine Glenmark

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.67.
inf. [prosz. do przyg. konc.] 2,5 mg/ml 1 fiol. 25 mg (Iniekcje)
Rx
100%
X
inf. [prosz. do przyg. konc.] 2,5 mg/ml 1 fiol. 100 mg (Iniekcje)
Rx
100%
X
inf. [prosz. do przyg. konc.] 2,5 mg/ml 5 fiol. 100 mg (Iniekcje)
Rx
100%
888,36 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Bendamustine Zentiva

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.67.
inf. [prosz. do przyg. konc.] 2,5 mg/ml 5 fiol. 25 mg (Iniekcje)
Rx
100%
222,09 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Bendamustine Zentiva

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.67.
inf. [konc. do przyg. roztw.] 60 mg/10 ml 8 fiol. 10 ml (Iniekcje)
Rx-z
100%
11295,99 zł
tabl. powl. 2 mg 25 szt. (Doustnie)
Rx
100%
212,92 zł
B (1)
bezpł.
S (2)
bezpł.
DZ (3)
bezpł.
1) Nowotwory złośliwe
Pokaż wskazania z ChPL

Myleran®

Wskazania wg ChPL

2) Pacjenci 65+

3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia
tabl. powl. 2 mg 100 szt. (Doustnie)
Rx
100%
377,78 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Myleran®

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.4.
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.] 15 mg 1 fiol. (Iniekcje)
Rx-z
100%
584,74 zł
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.] 100 mg 1 fiol. (Iniekcje)
Rx-z
100%
3897,72 zł
kaps. twarde 5 mg 5 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
23,81 zł
kaps. twarde 20 mg 5 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
95,26 zł
kaps. twarde 100 mg 5 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
476,28 zł
kaps. twarde 140 mg 5 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
666,79 zł
kaps. twarde 180 mg 5 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
857,30 zł
kaps. twarde 250 mg 5 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
1190,70 zł
inf. [prosz. do przyg. roztw.] 2,5 mg/ml 1 fiol. (Iniekcje)
Rx-z
100%
X
kaps. twarde 5 mg 1 but 5 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
X
kaps. twarde 5 mg 5 szt. w sasz. (Doustnie)
Rx-z
100%
11,45 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Temozolomide Accord

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.64.
kaps. twarde 20 mg 1 but 5 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
X
kaps. twarde 20 mg 5 szt. w sasz. (Doustnie)
Rx-z
100%
45,79 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Temozolomide Accord

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.64.
kaps. twarde 100 mg 1 but 5 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
X
kaps. twarde 100 mg 5 szt. w sasz. (Doustnie)
Rx-z
100%
228,96 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Temozolomide Accord

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.64.
kaps. twarde 140 mg 1 but 5 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
X
kaps. twarde 140 mg 5 szt. w sasz. (Doustnie)
Rx-z
100%
343,44 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Temozolomide Accord

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.64.
kaps. twarde 180 mg 1 but 5 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
X
kaps. twarde 180 mg 5 szt. w sasz. (Doustnie)
Rx-z
100%
457,92 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Temozolomide Accord

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.64.
kaps. twarde 250 mg 1 but 5 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
X
kaps. twarde 250 mg 5 szt. w sasz. (Doustnie)
Rx-z
100%
629,64 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Temozolomide Accord

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.64.
kaps. twarde 5 mg 5 szt. (Doustnie)
Rx
100%
X
kaps. twarde 20 mg 5 szt. (Doustnie)
Rx
100%
X
kaps. twarde 100 mg 5 szt. (Doustnie)
Rx
100%
X
kaps. twarde 140 mg 5 szt. (Doustnie)
Rx
100%
X
kaps. twarde 180 mg 5 szt. (Doustnie)
Rx
100%
X
kaps. twarde 250 mg 5 szt. (Doustnie)
Rx
100%
X
kaps. twarde 5 mg 5 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
11,93 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Temozolomide Glenmark

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.64.
kaps. twarde 20 mg 5 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
47,70 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Temozolomide Glenmark

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.64.
kaps. twarde 100 mg 5 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
238,50 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Temozolomide Glenmark

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.64.
kaps. twarde 140 mg 5 szt. (Doustnie)
Rx-z
100%
333,90 zł
B (1)
bezpł.
1) Chemioterapia
Pokaż wskazania z ChPL

Temozolomide Glenmark

Wskazania wg ChPL

Załącznik: C.64.
Strona:
z
16
cookie icon

Nasza strona używa plików cookies, czyli ciasteczek.
Do czego są one potrzebne mogą dowiedzieć się Państwo tutaj
Korzystając ze strony, wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Ustawienia dotyczące przechowywania ciasteczek można zmienić w swojej przeglądarce.

Oświadczenie

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Pomiń.